Oldal betöltése...

A weboldal nem érhető el

Az időkorlát lejárt.
Ide kattintva jelentkezhet be újra.

Az időkorlát másodperc múlva lejár. Mentse a munkáját!

Igénylés kezelő rendszer támogatásokhoz


Üdvözöljük a

„MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK TÁMOGATÁSA”

elnevezésű kiemelt projektek elektronikus ügykezelő rendszerében.

A konvergencia régiókban megvalósuló EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű – Európai Uniós forrásokból és hazai társfinanszírozással megvalósuló – kiemelt projekt célja, hogy különböző, a megváltozott munkaképességű személyek egyedi szükségleteinek megfelelő támogatásokkal és szolgáltatásokkal elősegítse a sikeres foglalkozási rehabilitációt, a potenciális munkavállalók foglalkoztathatóságának fejlesztését és a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatását.

A Budapesten és Pest megyében működő, hasonló célú VEKOP-7.1.3-15 kiemelt projekt 2021.01.31-én lezárult.

Az EFOP-1.1.1-15 program keretében nyújtható és az IKRT rendszer által kezelt, külső partnereket érintő támogatások:

  • Munkaadóknak nyújtható
    • Támogatott foglalkoztatás (bér és járulék támogatása), és
    • Munkába járás támogatása (utazási költségtérítés)
  • Programrésztvevőknek nyújtható
    • Képzések elősegítését biztosító támogatások (képzési költség támogatása).
    • Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokon történő részvétel támogatása

A rendszer lehetővé teszi a támogatásokkal kapcsolatos teljes ügykezelés elektronikus lebonyolítását az igények rögzítésétől kezdve, a szerződéskötésen át, a támogatások elszámolásáig és kifizetéséig.

REGISZTRÁCIÓ

Tisztelt Partnerünk!

Ahhoz, hogy a rendszerbe beléphessen, igényeket rögzíthessen, valamint kezelhesse támogatásokkal kapcsolatos ügyeit, regisztrációs adatlapot kell kitöltenie, melyhez kérjük, kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Regisztráció linkre.

Ha már regisztrált ügyfelünk, kattintson a Belépés linkre.

TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS

A munkaadók részéről támogatott foglalkoztatáshoz és támogatás nélküli munkavállaláshoz kapcsolódóan is van lehetőség munkaerő-igény benyújtására a rendszerben.

A munkaadók a benyújtandó munkaerő-igényeiket a területi / megyei koordinátorokkal egyeztethetik. A projekt megvalósításában közreműködő munkatársaink elérhetősége, valamint a támogatott foglalkoztatással kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el, a támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok munkatársainktól igényelhetőek:

https://nszi.hu/efop-111-15-2015-00001/elerhetosegek

További információk érhetőek el a projekt munkaadóknak szóló szolgáltatásairól, illetve a támogatott foglalkoztatásról szóló munkaadói tájékoztatóban.

Várjuk a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása iránt érdeklődő munkaadók jelentkezését.

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS

A megváltozott munkaképességű programrésztvevők képzési igényeinek kielégítéséhez várjuk minden képző intézmény azon képzési ajánlatait, amelyeken fogadják egyedileg támogatott ügyfeleinket, vállalják képzésüket, a kiemelt projekteket lebonyolító intézmény által időszakosan nyilvánosságra hozott képzési szakirányokban. A képzések támogatásának működtetése során a támogatást elsődlegesen a munkaerő-piac szükségleteinek megfelelően kereslet-vezérelt jelleggel az ügyfél egyedi igényeihez igazodó képzéseken történő részvételhez nyújtjuk. Az ügyfelek képzési igényei egyedileg kerülnek elbírálásra, támogatásra, a projektben rendelkezésre álló források erejéig. A Felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően nyilvántartásba vett (akkreditált) képző intézmények az IKRT-ben történő regisztrációt követően folyamatosan nyújthatnak be képzési ajánlatokat.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) rendelkezéseinek megfelelően az Intézet által üzemeltetett elektronikus felületen közzétette a tárgyévben a programokba bevont rehabilitációs ellátásban részesülő személyek és a rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek számára támogatható képzések és szolgáltatások körét. A projektek keretében megjelenő, a várhatóan csoportos szervezésre lehetőséget nyújtó támogatható képzések jegyzéke az alábbi elérhetőségen kerül közzétételre: https://szocialisportal.hu/fog-rehab-tamogathato/

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektet megvalósító Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - partner szervezeteinek munkatársaihoz kapcsolódó személyes adatok kezeléséről készült - adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

részére.

Bízunk a hosszú távú és sikeres együttműködésünkben!

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Verziószám: 2.10.2-8aa2d8